НАШ УСПЕХ У ПРОШЛОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ

УСПЕХ УЧЕНИКА
НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2013/2014. ГОДИНЕ
 
Разред Бр.учен. Одличних Вр. Доб. Добрих Довољ. Поправни
,разредни
Неоц. Понавља
разред
1. 117              
2. 81 62 17 4        
3. 134 109 22 3        
4. 111 76 23 12        
5. 104 72 21 11        
6. 146 92 39 9   2   2
7. 126 77 39 9        
8. 109 64 33 12        
Укупно:  1.- 8. 927 558 193 63       2

 
ТАКМИЧЕЊА  У ШК. 2013/2014. ГОДИНИ.
 
 
 
Велики број ученика заинтересован је за такмичења у организацији Министарства просвете. 432 ученика учествовало је школским такмичењима.
 
  ПРЕДМЕТ ОПШТИНСКО ОКРУЖНО РЕПУБЛ.
  СРПСКИ ЈЕЗ 31 14 4
  ФИЗИКА 16 6 2
  БИОЛОГИЈА 16 1 1
  СТРАНИ ЈЕЗИК 8 6  
  ХЕМИЈА 5 5  
  ГЕОГРАФИЈА 6 1 1
  МАТЕМАТИКА 31 15 2
  ИСТОРИЈА 7 7 1
  ТЕХНИЧКО 5 4 1
  СВЕГА: 125 59 12