Запослени


 директор: БИЉАНА МИЛАНОВИЋ
педагог: МАРИНА АНТОНИЈЕВИЋ
психолог: РАДА ПЕТРОВИЋ- ШУМАР
секретар: МИЛЕНА КЕЛЕР
административни радник:  БИЉАНА ЈОВАНОВИЋ