ЕКСКУРЗИЈЕ- СТАРИЈИ РАЗРЕДИ

ПЛАН И ПРОГРАМ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД

Садржај Циљеви и задаци Време реализације Носиоци реализације
Јагодина-Лепенски вир-Неготин-Гамзиград (један дан) Непосрено упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини. Мај Директор школе,Одељенско веће петог разреда,туристичка агенција

ПЛАН И ПРОГРАМ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
Садржај Циљеви и задаци Време реализације Носиоци реализације
Јагодина-Ниш-Ђавоља Варош-Пролом бања-Копаоник-Студеница-Жича-Врњачка бања (два дана) Непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини који су у складу са наставним програмом Мај Директор школе,Одељенско веће шести разреда,Туристичка агенција
 
ПЛАН И ПРОГРАМ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД
Садржај Циљеви и задаци Време реализације Носиоци реализације
Јагодина-Суботица-Палић-Нови Сад-Петроварадин-Сремски Карловци-Крушедол-Авала-Торањ (два дана) Упознавање са економским и пољопривредним потенцијалом земље, туристичким и етничким вредностима. Мај Директор школе,Одељенско веће седмог разреда,Туристичка агенција
 
 
ПЛАН И ПРОГРАМ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД
Садржај Циљеви и задаци Време реализације Носиоци реализације
Јагодина-Сирогојно-Златибор-Тара-Мокра гора-Шарган-Јагодина(два дана)
 
Развијање интересовања за очување природе, заштити културног наслеђа, упознавање живота и рада наших великана у прошлости  
 
Април, мај
Директор школе,Одељенско веће осмог разреда,туристичка агенција