Организација рада

Радно време секретара школе:             7.30 – 14.30.
Радно време библиотеке:                      9.30 – 15.30.
Радно време стручних сарадника:
       
                                        Преподне:       7.30 – 13.30.
                                        Поподне:       12.30 – 18.30.