Дани отворених врата

                ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА
 
Име и презиме наставника Пред. Дан за консултације
Илић  Светлана СРП. Четвртак  4. час
Поповић  Јелена СРП. Уторак  3. час
Алексић Маја СРП. Понедељак   4. час
Миљковић Јелена СРП. Среда 3. час
Александровић Маја ЕНГ. Понедељак 2 . час
Симић Данијела ЕНГ. Четвртак 5. час.
Милошевић Биљана НЕМ.. Среда 2. час
Софија Јовановић НЕМ. Среда 4. час
Марковић Миљан НЕМ. Понедељак 4. час
Ивановић Марија ФРА. Понедељак 2. час
Крстић Наташа ЛИК. Четвртак 3. час
Тодоровић  Владан ЛИК. Уторак  4. час
Радосављевић Милан ХЕМ. Среда 3. час
Станковић Винка БИО. Понедељак  3. час
Драгојевић Милка БИО. Понедељак 4. час
Костић Марија БИО. Петак 3. час
Јовановић Владан ФИЗ. Четвртак  3. час
Милосављевић Јасмина ФИЗ. Четвртак  2. час
Илић Биљана МАТ. Среда 4. час
Стојановић Јасмина МАТ. Среда 3. час
Јовановић Данијела МАТ. Уторак 3. час
Петровић Свилана МАТ. Четвртак 4. час
Вукићевић Љиљана ГЕО. Уторак  2. час
Миленковић Драгана ГЕО. Среда  2. час
Станојловић Нинослав ИСТ. Петак 2.час
Марковић Мирјана ИСТ. Среда  5. час
Маленовић Славиша МУЗ. Петак 4. час
Милеуснић Љиљана МУЗ. Уторак 2. час
Милојевић Драгутин ФЗЧ. Уторак 3. час
Милановић Игор ФЗЧ. Уторак 4. час
Јовановић  Милош ФЗЧ. Среда  3. час
Милосављевић Иван ТЕХ. Уторак 5. час
Илић Емина ИНФ. Уторак 3. час
Нићифоровић Милован ТЕХ Среда 3. час
Милосављевић Борис ВЕР. Четвртак  3. час
Миленковић Јелена ГРАЂ. Четвртак 3. час
Дирак Нинослав ВЕР. Четвртак 3. час