Уџбеници за шк.2015/2016.год.

ОШ „17. ОКТОБАР“
 СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.ГОДИНУ
 
5.РАЗРЕД
 
 

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК
 
АУТОРИ
Српски језик НОВИ ЛОГОС Дар речи
Читанка за 5.раз.-
Радна свеска за 5.раз.-
-Н.Станковић
-Шошо Б.Сувајџић
Енглески језик ЛОНГМАН 5.Discover English 2- -Cartherine Bright
-Izabella Hearn
Француски језик КЛЕТТ Ettoi?  уџбеник
Ettoi? Радна свеска
- Мари Жозе Лопез
Математика КЛЕТТ Уџбеник за 5.раз. -
Збирка задатака-
 
Географија БИГЗ Уџбеник
Радна свеска
Александра Вучев,
Биљана Колачек
Историја ФРЕСКА Историја за 5.раз.- -С.Ферјанчић итд.
-Д.Стефановић итд.
Тех.и информатичко образовање НОВИ ЛОГОС Уџбеник за 5.раз.- Ж. Васић
Каруовић
Информатика БИГЗ Информатика и рачунарство за 5.раз.- -Никола Клем
Веронаука ЗУНС Православни катихизис-
 
-Еп.др.Игњатије Мидић
Музичка култура БИГЗ Муз.култура за 5.разред- -Мирослав Петров
-Драгана Грујић
Немачки језик DATASTATUS
CORNELSEN
Nemački jezik za 5. Razred- PRIMA Friederike Jin
Lutz Rohrmann
 
Биологија КЛЕТТ Уџбеник за 5.раз.- -В. Ранђеловић
Ликовна култура БИГЗ Уџбеник за 5.раз.-
 
Јован Глигоријевић
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОШ „17. ОКТОБАР“ - СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.ГОДИНУ
 
6.РАЗРЕД
 
 
ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК
 
АУТОР
 
                                 
Српски језик ЛОГОС Дар речи.-
Читанка за 6.раз.-
Радна свеска за 6.раз.
-Н.Станковић
-Шошо Б.Сувајџић
Енглески језик THE ENGLISH BOOK Project 3-Oxford (third edition)
 
-Tom Hutchinson.Oxford
Француски језик KLETT Et toi?-француски језик за 6. разред
Ettoi?-француски језик (друга година учења), радна свеска за 6. разред
Мари-Жозе Лопез,
Гај Луис
Математика КЛЕЕТ Уџбеник за 6.раз. -
Збирка задатака-
-Б.Поповић
-Сања Милојевић
-Н.Вуловић
Географија КЛЕТТ Уџбеник за 6.раз.- Винко Ковачевић,
Радојка Влајев
Историја ФРЕСКА Историја за 6.раз.- -М.Шушца
-Р.Радић
Тех.и информатичко образовање ЛОГОС Уџбеник за 6.раз.- -Жељко Васић
-Иван Ћисалов
Информатика БИГЗ Информатика и рачунарство за 6.раз. -Никола Клем
Веронаука ЗУНС Православни катихизис-
 
-Еп.др.Игњатије Мидић
Музичка култура БИГЗ Муз.култура за 6.разред- -Мирослав Петров
-Драгана Грујић
Немачки језик КЛЕТТ WIR 2 -Ђорђо Мота
-Драгана Боос
Биологија КЛЕЕТ Билогија за 6.раз.- Љ.Станисављевић
Физика БИГЗ Уџбеник за 6.раз.-
Збирка задатака са решењем
К. Стевановић,
Марија Крнета,
Р. Тошовић
Ликовна култура     БИГЗ Уџбеник за 6.раз  
         
 
 
 
 
 
 
 
ОШ „17. ОКТОБАР“ –
 СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.ГОДИНУ
7.РАЗРЕД
 
ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК
 
АУТОРИ
Српски језик ЛОГОС Дар речи.-
Читанка за 7.раз.-
Радна свеска за 7.раз.-
-Н.Станковић
-Шошо Б.Сувајџић
Енглески језик THE ENGLISH BOOK Project 4-Oxford up (third edition)
 
-Tom Hutchinson,L.Edwards, J.Gault
Француски језик КЛЕТТ Et toi? 3, уџбеник за француски
Et toi? 3, радна свеска за француски
- Мари-Жозе Лопез,
Жан Тјери ле Буњек
Немачки језик КЛЕТТ Уџбеник WIR 3
Радна свеска WIR 3
Ђорђе Мота
Математика КЛЕТТ Уџбеник за 7.раз.
Збирка задатака-
др Н. Икодиновић,
мр С. Димитријевић
Географија БИГЗ Уџбеник Моја планета
Радна свеска
Јаворке Јаковљевић, Наташе Бировљев,
 
Историја ФРЕСКА Историја за 7. разред основне школе -Р.Љушић
Тех.и информатичко образовање ЕДУКА Уџбеник
Радна свеска
др Драган Голубовић
Информатика БИГЗ Информатика и рачунарство за 7.раз.- -НикOла Клем
Веронаука ФРЕСКА Православни катихизис-
 
-Еп.др.Игњатије Мидић
Музичка култура БИГЗ Муз.култура за 7.разред- -Мирослав Петров
-Драгана Грујић
Хемија НОВИ ЛОГОС Уџбеник за 7.раз.-
Збирка задатака са реш.-
-Д.Анђелковић
-Т.Недељковић
Биологија КЛЕТТ Биологија 7, уџбеник
Радна свеска
Славица Здравковић
Физика БИГЗ Уџбеник за 7.раз
Збирка задатака са реш.-
-К.Стевановић
-М.Крнета
Ликовна култура БИГЗ Уџбеник за 7.раз.-Јован Глигоријевић  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
ОШ „17. ОКТОБАР“
- СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.ГОДИНУ
8.разред
 
ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК
 
АУТОРИ  
Српски језик НОВИ ЛОГОС Дар речи за 8.раз.-
Читанка за 8.раз.-
Радна свеска за 8.раз.-
-Н.Станковић
-Шошо Б.Сувајџић
 
Енглески језик НОВИ ЛОГОС ENGLISH PLUS Ben Wetz  
Француски језик НЕМА УЏБЕНИКА  
 Немачки језик
 
 КЛЕТТ WIR 4
Ђ.Мота,Д.Боос
 
Математика КЛЕТТ Уџбеник за 8.раз.
Збирка задатака-
-Б.Поповић
-Сања Милојевић
-Н.Вуловић
 
Географија БИГЗ Географија Србије
 
М.Милошевић  
Историја ФРЕСКА Историја за 8.раз.-
 
-Љ.Димић  
Тех.и информатичко образовање ЕДУКА Уџбеник за 8.раз.- Д.Голубовић  
Информатика БИГЗ Информатика и рачунарство за 8.раз.- -Никола Клем  
Веронаука ФРЕСКА Православни катихизис-
 
-Еп.др.Игњатије Мидић  
Музичка култура БИГЗ Муз.култура за 8разред- -Мирослав Петров
-Драгана Грујић
 
Хемија НОВИ ЛОГОС Уџбеник за 8.раз.-
Збирка задатака са реш.
-Д.Анђелковић
-Т.Недељковић
 
Биологија КЛЕТТ Биологија за 8. разред В.Ранђеловић  
Физика БИГЗ (уколико добије дозволу Министарства)
 
 
ЛОГОС
Уџбеник за8.раз.-
Збирка задатака са реш.-
 
Физика за 8.разр.
Збирка задатака
Стевановић
Крнета
 
Д.Поповић
М.Богдановић
 
 
Ликовна култура БИГЗ Уџбеник за 8.раз.-  Јован Глигоријевић