Водич кроз школу

                             
 
 
 
ДИНАМИКА РАДА ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
 
  I-VII VIII
1.пол. 2.пол. 1.пол. 2.пол.
Наставни дани 85 95 85 85
Културна делатност 17.10.2014.
Дан школе
27.01.2015.
Св.Сава
17.10.2014.
Дан школе
27.01.2015.
Св.Сава
Наставне суботе  
15.11.2014.
 
21.03.2015.
 
 
15.11.2014.
 
21.03.2015.
Школски распуст:        
Зимски распуст 31.12.2014.-
20.01.2015.
Пролећни распуст 09.04.2015.
16.04.2015.
Летњи распуст 13.06.2015.
31.08.2015.
  29.05.2015.
Подела књижица 30.12.2014. 28.6.2015. 30.12.2014. 10.6.2015.
           
 РИТАМ РАДНОГ ДАНА ШКОЛЕ
                                                                               Старији разреди                                     Млађи  разреди        
                                                                            1. час    8:00 - 8:45
1. час    8:00 - 8:45                                                     14:00 - 14:45                 
          13,00-13,45
                                          Одмор 5 мин.
                                                                            2. час    8:50 - 9:35
2. час    8:50 - 9:35                                                     14:50 - 15:35                  13,50-14,35
                                          Одмор 20 мин.
                                                                          3. час    9:55 - 10:40
3. час    9:55 - 10:40                                                   15:55 - 16:40                  14,55-15,40
  Одмор 5 мин.   
                                   4. час   10:45 - 11:30            
4. час   10:45 - 11:30                                                  16:45 - 17:30                  15,45-16,30
                                          Одмор 5 мин.
                                                                          5. час   11:35 - 12:20
5. час   11:35 - 12:20                                                  17:35 - 18:20                  16,35-17,20
                                          Одмор 5 мин.
6.час   12:25 - 13:10                                                                                              17,25-18,10
Радно време секретара школе       7:30 - 14:30
Радно време библиотеке                 9:30 - 15:30
Радно време стручних сарадника:  пре подне     7:30 - 13:30
                                                       по подне      12:30 - 18:30
 


Поштовани родитељи,
 
Позивамо вас да и у овој школској години наставимо са  добром сарадњом и да својим сугестијама и предлозима помогнете школи како би наш рад био ефикаснији а ваша деца- наши ученици још успешнији и задовољнији.
 
 Сарађиваћемо кроз:
 
ü  Информисање родитеља о о резултатима учења, понашања ученика, условима живота и рада у школи
ü  Саветодавни рад са родитељима кроз обостарно информисање и консултовање о напредовању ученика, специфичним развојним променама, здравственом стању и породичној ситуацији ученика
ü  Укључивање родитеља у реализацију Годишњег програма рада школе кроз Савет родитеља школе , Одељенске савете родитеља и директно ангажовање родитеља у раду слободних активности, професионалној оријентацији и активностима везаним за програм Заштите ученика од насиља.
 
Сарaђиваћемо преко:
 
ü  Родитељских  састанака
ü  Редовних консултација са одељенским старешинама
ü  Консултација са предметним  наставницима у дане „отворених врата“
ü  Индивидуалном сарадњом са родитељима ученика од стране одељенског старешине, стручних сарадника и директора школе
ü  Информисања родитеља преко веб-сајта школе
У циљу усшешније сарадње, и  у овој школској години организујемо „Недељу за родитеље“. У току ове недеље, у априлу, сви заинтересовани родитељи могу да присуствују часовима редовне наставе и упознају се са начином рада и атмосфером која влада у школи.
 
                                                                                                                                                                                                              
 
 

 
 
УЗ МНОГО МАШТЕ, ЗНАЊА И ВЕДРИНЕ,
ПРИПРЕМИЛИ СМО ЗА ВАС ОВЕ ГОДИНЕ:
 
БИЛТЕН - сазнаћете све о успесима наших ученика, активностима и дешавањима у школи у току протекле шк. 2013/2014.
 
РАСТКО - оплеменићете свој дух и кроз стваралаштво наших ученика и наставника схватићете колико је важно поштовати своје корене и неговати праве вредности
 
ЛЕПША СТРАНА ШКОЛЕ – кроз драмске текстове проф. српског језика Јелене Поповић, открићете најлепшу страну школе захваљујући којој се слађе смеје, лакше учи,  а школски дани никад не заборављају
 
УСПОМЕНАР – 50 година отргнутих од заборава, оживљених сећања и животних поука о доброти, раду, духовности и животној радости, остављених у аманет генерацијама које долазе